top of page

ANTICHRIS SE DODELIKE WOND HERSTEL

Openb 13:3    
“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. ”

Die Pousdom (Antichris) sou nie vir altyd sy krag en invloed verloor nie. Die dodelike wond (ontneming van sy politiek gesag) sou egter genees en die hele wêreld sal verwonderd agter die dier (Pousdom) aangaan.

"In 1870 is die wêreldlike heerskappy van die Pousdom wéér afgeneem, en die pous het hom as die gevangene van die Vatikaan beskou. Teen 1929 het die toestand in so 'n mate verander dat kardinaal Gasparri, Mussolini in die historiese paleis van St. Johannes Lateraan ontmoet het om 'n lang twis by te lê - en sodoende die wêreldlike mag aan die Pousdom terug te gee om 'n wond te genees wat 59 jaar oud was." The Catholic Advocate [Australië], 18 April 1929, bl 16.

Op die voorblad van die San Franscisco Chronicle van 12 Februarie 1929, was foto's van kardinaal Gasparri en Mussolini terwyl hulle die konkordaat onderteken het. Die opskrif het gelui:  "Heal Wound of Many Years (Genees wond van Baie Jare). Die Associated Press se berig het gelei:  "Albei kante was uiters hartlik toe hulle hierdie gedenkwaardige dokument onderteken het en sodoende die wond genees het wat reeds sedert 1870 gesweer het."  

Openb 13:4    
“En hulle het die draak aanbid en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?”
 
Die Pousdom sal uiteindelik weer in ons moderne tyd, so ‘n groot aansien en invloed oor die nasies hê, dat hy net voor sy laaste algehele ondergang en vernietiging sal kan sê: "Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie." (Sien Openb 18:7; Jes 47:7-15; Openb 17:18). Die Pousdom word reeds in die Suid-Afrikaanse Nuusmedia aangespreek as “Sy Heiligheid” of in Engels as “His Holiness.” Regoor die wêreld word die bewegings van die Pousdom wye media-dekking gegee.

Deurdat die wêreld so ‘n ophef maak van die Pousdom en sy leiers, sê Jesus, is die mensdom besig om die Antichris te aanbid, en as hulle die Antichris aanbid, dan aanbid hulle ook die draak (Satan), wat hom sy krag, troon en groot mag gegee het.

Openb 13:11,12    
"En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. “

‘n Tweede dier (politieke stelsel wat hom met godsdiens gaan bemoei) sou op die toneel verskyn, om en by die tyd toe die 1ste dier sy dodelike wond gekry het. Die 2de dier sou praat soos die draak (Satan). Die 1ste dier (Antichris / Pousdom) se dodelike wond sou egter genees op 12 Februarie 1929.  

Die 2de dier (‘n politiese stelsel wat hom godsdiens gaan bemoei) sal dieselfde gesag as die 1ste dier (Antichris / Pousdom) op die mensdom uitoefen. Dit word met die medewete van die 1ste dier (Antichris / Pousdom) gedoen. Die 2de dier sal sy mag gebruik en die mensdom dwing om die 1ste dier (Antichris / Pousdom) te aanbid. (Sien die lesing: Die Lam wat praat soos ‘n Draak)
 
DIE VALSE DRIE - EENHEID

Met die verskyning van die 2de dier, is daar nou drie magte wat in stryd is met God en sy heiliges. Hierdie Valse drie - eenheid van Openbaring sal na die herstel van die dodelike wond van die 1ste Dier (Antichris / Pousdom), m.a.w. na 1929 nC., hulleself geleidelik inwig in die velde van die politiek, godsdiens en sosiale lewe van die mensdom. Hulle sal as 'n span saamwerk om 'n laaste aanslag teen God, Sy waarheid en Sy kerk te loods. Die boek van Openbaring noem hierdie saamgesmelte afvallige godsdienste - Babilon!  (Sien die lesings: Die tweede Engel se Boodskap; Die derde Engel se Boodskap; Die Lam wat praat soos ‘n Draak)

1.   DIE VALSE VADER

 

Openb 13:2    
“En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.”

Die Draak (Satan) gee aan die 1ste Dier sý krag, sý troon en gróót mag.   
 
Ons Hemelse Vader het aan Jesus, Sy Seun, groot mag en krag gegee om te oordeel (Joh 5:22, 27, 30; 8:16; Hand 17:31 ens.), asook 'n koninkryk (1 Kor 15:24; Dan 7:14) en ook, Sy troon (Hand 2:30; Hebr 1:8;12:2; Openb 3:21; 7:17; 22:1,3).

2.    DIE VALSE CHRISTUS

 

Openb 13:3    
“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.”
 
Die Dier met die sewe koppe en die tien horings wat 'n mond het (die 1ste dier / Antichris / Pousdom), ontvang krag, mag en 'n troon van die Draak. In sy na-aping van Christus se bediening wat 3½ jaar geduur het, regeer die Dier vir 3½ Tydperke.  

Hy na-aap Christus se kruisdood en opstanding deur 'n dodelike wond te ontvang, maar wonderbaarlik daarvan te herstel. Pous Johannes-Paulus II het selfs ‘n aanslag op sy lewe oorleef. Sedertdien het die wêreld groter respek en meegevoel vir die “Leier” van die “Algemene Christelike Kerk” (let wel, die leier is Katoliek - hoof van die Pousdom / Antichris).

Jesus het gesê dat Sy Kruisdood baie sondaars na Hom toe sal aantrek, want Hy het gekom om sondaars te bevry van slawerny van sonde (Joh 3:14,15; Luk 5:32; 19:10; Hebr 2:14,15). Die Pousdom “beywer” hom sogenaamd vir die agtergeblewenes en onderdruktes in verskeie lande. Deur politiek, sanksies en die kerk se invloed op godsdienstige gebied, probeer hy regerings en volke manupileer en onderdruktes (onderdane) te bevry van hulle sondige onderdrukkers. Om die rede loop die wêreld verwonderd agter die Dier aan.

3.     DIE VALSE HEILIGE GEES

Openb 13:12-17    
“En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.”

Die Tweede Dier uit die aarde is soos 'n Lamagtige Dier - namaaksel van die Ware Lam van God - Jesus Christus.

Die ware Heilige Gees is die egte ander Trooster (Parakletos) net soos, en in die plek van Jesus. Hy word deur ons hemelse Vader gestuur om ons van die waarheid (geregtigheid, sonde en oordeel - Joh 16:13) te oortuig en Jesus se werk van Verlossing in die harte van mense af te rond (Joh 15;26; 16:7-14), en hulle te verseël (Efe 4:30).

Die Valse Profeet (“gees”) praat soos die Draak, want hy word deur die Draak voorgesê om die mensdom te mislei met valse leringe van mense en duiwels. Hy laat die mensdom verval in heidense praktyke wat aan hulle sogenaamde vryheid van sekere Bybelse beginsels bied, bv. “Maak soos die priester sê;”  “Ons is onder die genade;”  “Die 10 Gebooie is aan die kruis genael;” “Dien die Here soos jou hart vir jou sê, nie soos die Skrif vereis nie,” “Luister na die stem binne-in jou, laat die jou by God uitbring;” “Word een met die kragte in die heelal,” ens. Baie van hierdie reëls en vryhede bots lynreg met mekaar, maar omdat die mensdom in een van die drie kategorieë van die Afvallige drie-eenheid val, kom hulle dit nie agter nie, want hulle is onbewus van die samewerkingsooreenkoms tussen die drie magte.

Die Heilige Gees het uit die hemel op die mense neergedaal soos tonge van vuur (Hand 2:2-4) en groot wonderwerke is verrig (Hand 8:9-19), alles met die doel, om die evangelie so gou moontlik oor die hele wêreld te versprei. Die Valse gees doen ook groot tekens en laat selfs vuur uit die hemel neerdaal voor die oë van die mense. Die wêreld word deur hierdie valse tekens mislei en meegesleur om die 1ste dier (Antichris / Pousdom) te aanbid. Almal wat die tekens en misleidings glo, en of dit navolg, word gemerk met die merk van die dier, of die getal van sy naam.

Die misleidings van die Tweede Dier word gedoen om die Eerste Dier (Antichris / Pousdom) te verheerlik, net soos die ware Heilige Gees deur God gestuur is om Jesus te verheerlik (Joh 14:26). In die verheerliking van die Eerste Dier (Pousdom / Antichris), word die Draak (Satan) ook aanbid, net soos ons in die aanbidding van Jesus, God verheerlik en aanbid (Joh 14:6-11; Fil 2:9-11).

 

Gaan na die volgende studie:  VALSE EVANGELIE

bottom of page