The Trinity Truth - Renier Horn

In hierdie Engelse reeks van 24 kort videos vat Renier Horn (van 'The Preparation Ministries') ons stap vir stap deur die Bybel om die waarheid van die Drie-Enige God mooi te help verstaan.

Study 1 - Introduction to the Final Movement with Renier Horn
Study 2: Revelation & the Final Movement
Study 3: Identifying The Remnant
Study 4: The Shaking
Study 5 - The Omega Apostasy
Study 6 - The Godhead & Creation
Study 7 - The Godhead & the 10 Commandments
Study 8: The Godhead, Israel & The Sanctuary
Study 9 - The Godhead & The Holy Place
Study 10: The Godhead & the Most Holy Place
Study 11: The Birth of Christ & the Breath of Life
Study 12: The Godhead & Baptism
Show More