top of page

Die Draak Wat Soos Jesus Lyk (deur Louis Jordaan)

 

Wat is die gawe van tale? Sommiges beweer dit is die tale van engele, ‘n onverstaanbare taal waar die Heilige Gees vir die gelowige intree en deur die gelowige tot God bid. Andere voer weer aan dat die gawe van tale bloot ander wêreld tale is wat gepraat word om die evangelie te verkondig.

 

In hierdie studie sien ons duidelik uit die Bybel wat die gawe van tale oorspronklik was en hoe God die gawe gebruik om die Evangelie boodskap na elke nasie, volk en taal versprei.

bottom of page