top of page

Sy Weg Is In Die Heiligdom -

 

In hierdie reeks verduidelik Stephen Bohr hoe die doktrines van die Bybel, soos byvoorbeeld die goddelike/ menslike natuur van Christus, die verlossing van die sondige mens, die Sabbat, die 10 Gebooie, die toestand van die dode, die oordeel, die gee van tiendes, gesond lewe, die werk van engele, en selfs eindtyd gebeure, in die heiligdom dienste van ouds voorgestel en verduidelik word.

Met eenvoud wys hy duidelik hoe hierdie merkwaardige heiligdom die grootste magneet is wat al die doktrines van die Bybel saamtrek in 'n verenigde sisteem van waarheid.

bottom of page