top of page
under-construction-1000x500.jpg
 • Wat is die doel van hierdie studies?
  Miskien dink jy nie so nou nie, maar die waarheid is dat die mensdom in duisternis leef. Ons is siende blind. Ons weet nie wat ons nie weet nie... Sonder iemand wat ons insig hieroor kan gee gaan ons deur die lewe en maak en dink ons soos ons wil en soos ons dink is reg. Ons verstaan van die wêreld om ons word beinvloed deur ons ouers, onderwysers, vriende, TV programme, sosiale media, hoe mense ons behandel (goed en sleg), ensomeer. Is hierdie bronne altyd betroubaar? Is ons insigte oor die lewe akkuraat? Weet ons wat werklik met ons aangaan en om ons aangaan? Kyk hierdie video. (The Pit. Tyd: 1:46) Die video wys ons ons lewe heel gemaklik in 'n sonde put van duisternis. Genadiglik kom daardie "iemand", die Opperwese wat die Hemel en Aarde gemaak het aarde toe en kom gee ons Sy insigte! God kom verduidelik en demonstreer aan ons wat die ware Lewe eintlik behels. Sy insigte is die Lig, die waarheid, wat beloof om ons werklik vry te maak. Sy Lig beloof om die duisternis in ons lewens totaal te verdryf. Omdat God ons waarlik liefhet wil Hy ons duisternis lewens, wat altyd uitloop op teleurstellings, bitterheid, haat en uiteindelik op ewige dood, vervang met ongekende vrede en vreugde. Hierdie video studies is bedoel om ons te help om ons wêreldse beskouing (duisternis) te beinvloed met 'n Bybelse beskouing (Goddelike Lig). Mag die Lig vir ons meer aantreklik word as die donker sonde pit! Mag die Lig ons donkerte verdryf en ons die Lewe ingaan soos God dit aanvanklik vir ons beplan en bedoel het.
 • Hoe om hierdie bladsy sinvol te gebruik?
  Klik op die verskillende kategorieë van vrae (hierbo). Elke kategorie het 'n onderafdeling van vrae wat deur een of meer video beantwoord word. Werk deur elke kategorie van bo na onder en kyk die videos binne elke vraag.
 • Hoekom Godsdiens?
  “Godsdiens” beteken die aanbidding van God, geloof, religie. Weet almal op die aarde wat goed en sleg is? Het almal “moraliteit” – die vermoeë om tussen reg en verkeerd te kan onderskei? Is almal se vlak, of standaard, van moraliteit dieselfde? Kyk om jou. Die wêreld is in chaos juis omdat mense nie moraliteit reg verstaan of reg toepas nie. Die wêreld het sowaar godsdiens nodig. Ons het nodig om die Een ware Opperwese te leer ken, te gehoorsaam en te aanbid. Die Een ware Opperwese het Homself aan die mens geopenbaar en Hy het Sy standaard vir moraliteit, van wat absoluut reg is, aan ons gegee om daardeur in vrede, in liefde en vryheid saam te kan leef. Vraag: Hoe bepaal mens wat is waarlik reg en verkeerd as God nie erken word of Sy standaard van moraliteit nie aanvaar of in glo word nie? Video - If There Is No God, Murder Isn't Wrong. (Tyd: 5:17) Vraag: Wil jy deel wees van 'n wêreld vol geweld, haat en liefdeloosheid of 'n wêreld vol liefde, vreugde, vrede en omgee? Kyk dan dieper na wat moraliteit is en jy sal sien dat ware godsdiens wel die antwoord is. Skepties maar gewillig om die waarheid hiervan verder te ondersoek? Kyk hierdie video: The Benefits of Belief (Tyd: 5:00)
 • Bestaan God regtig?
  Sou dit nie wonderlik wees as iemand net eenvoudig vir jou die bewyse wys vir die bestaan van God nie? Geen arm-draai nie. Geen "Jy moet eenvoudig net glo" nie. Wat sal voldoende bewyse vir jou wees? Moet dit absolute bewyse wees of sal redelike bewyse voldoende wees? Vra jouself eerlik af: Selfs al kry jy voldoende bewyse, sal jy God wil ken? Onthou: Daar is voorwaar niemand so blind soos die een wat nie wil sien nie. In ‘n vorige video is daar genoem dat God bewyse oor Homself genoegsaam verberg sodat diegene wat Hom aktief soek Hom wel sal vind en diegene wat nie belangstel nie Hom nie sal vind nie. Die Sekulêre, die Ateïs, en soms ook die Agnostikus wil vry wees van ‘n hoër Hand wat hul lewens wil help rig. Hulle kies om blind te wees teenoor dit wat God alle mense gee om wel in Hom te kan glo. As jy skepties is maar die gebed van die skeptikus gebid het (sien vorige video), dan is jou ingesteldheid oop om God wel in Sy skepping te herken en te erken. Sien video: The Scientific Evidence for God I Rational Religion. (Tyd: 6:08) Daar is meer bewyse in die bestaan van God as daarteen. Dit verg dus meer geloof vir die Ateïs om nie in God se bestaan te glo as vir die Gelowige om wel in God te glo. Die Bybel praat juis dat geloof selfs so klein soos die van 'n mostert saad genoegsaam is (Matt 17:20). Dit is veel meer redelik om in God se bestaan te glo as daarteen. Sien Video: God vs. Atheism: Which is More Rational? (Tyd: 4.27) Jou geloof in God het enorme implikasies op jou uitkyk op die lewe, op jou afkoms, jou doel hier op die aarde en jou toekoms. Hierdie volgende video gee drie redes hoekom die lewe betekenisloos sou wees sonder God en verskaf vyf sterk argumente vir die bestaan van God wat redelike bewyse is om in God te glo. Video: Is there meaning to life? (Tyd: 5:36). Glo jy in evolusie? Dan glo jy min of meer dat alles tot stand gekom het uit "niks". Soos reeds genoem vat dit meer geloof om nie in God te glo as om wel in Hom te glo. Hou vas aan jou sitplek. In die volgende video gesels die aanbieder met geleerde Ateïste, almal kundig in die veld van die evolusie leer. Die reaksie van die Ateïste is veelseggend soos hulle geloof in die evolusie leer getoets word. Video: Ray Comfort: Evolution versus God - Shaking the foundations of faith (38:26) Die Agnostikus leer dat die mens die wese van God en van dinge nie kan ken nie en daarom net die sigbare en tasbare in aanmerking kan neem. Met gesonde logiese denke kan mens wel die wese van God leer ken. Video: Airline Debate Between Christian and Agnostic. (Tyd: 18:25) Bestaan God? As jy regtig wil weet, ondersoek dan Jesus Christus. Ons word vertel dat "God die wêreld so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê." God forseer ons nie om in Hom te glo nie, alhoewel Hy kan. Instede daarvan gee Hy ons genoegsame bewyse van Sy bestaan vir ons om gewilliglik op Sy fluisterstem te reageer. Kyk hierdie kragtige getuienis van 'n Ateis komediant wat in die laagtepunt van sy lewe die Bybel begin bestudeer het, Jesus Christus gevind het, God gevind het en uit sy laagtepunt gered is. Video: How My Marriage Was Saved - Jeff Allen (Tyd: 12:13)
 • Is daar lewe na die dood?
  Hierdie vraag het twee antwoorde en hang af van wie dit vra... Die een wat glo dat daar nie lewe na die dood is nie sal te laat uitvind dat daar wel lewe na die dood is... Hierdie persoon sal nie die lewe na die dood kan smaak nie. As jou hart egter geneig is om te glo dat daar wel ‘n goeie en volmaakte God van liefde is; dat die lewe ‘n sekere uiteindelike doel het, dat goed en kwaad 'n werklikheid is, dat reg en geregtigheid uiteindelik sal geskiet, en dat ons liefde vir ander wel iets besonders beteken, dan sal jou soeke na daardie God jou uiteindelik lei om Hom te ken en Hom te volg. Lewe na die dood sal uiteindelik ‘n werklikheid vir jou wees. Die Bybel leer ons baie oor die lewe na die dood. Dit is verseker die moeite werd om dit as jou hoogste prioriteit te ondersoek. Die lewe na die dood is vir sommiges so onwerklik soos ‘n ongebore tweeling wat oor die lewe na geboorte stry. Is daar lewe na geboorte? Kyk na hierdie mooi vergelyking in die video: Video: Is there Life after Birth? (Tyd: 4:59) Lewe na die dood is 'n realiteit en ons behoort onsself daarvoor voor te berei! Terloops, om te vra "is daar lewe na die dood" en "wat gebeur na die dood" is twee verskillende vrae. Beide is baie belangrike vrae! So, wat gebeur na jy dood gaan? Kyk hierdie video. Video: This Happens After Death (Tyd: 7:03)
 • Wie het God geskep?
  Wanneer iets tot stand kom dan moet dit wees as gevolg van iets of iemand anders se toedoen. 'n Boek het 'n skrywer. 'n Gedig het 'n Digter. Musiek het 'n Musikant. Alles wat 'n begin het, het 'n oorsaak tot hul totstandkoming. Neem nou die heelal. Wetenskaplikes het eens op 'n tyd aan die teorie vasgehou dat die heelal altyd bestaan het sonder 'n begin. Kosmologiese bewyse wys nou egter duidelik na die "Big bang" as die beginpunt van die heelal. Ons heelal, wat bestaan uit ruimte, tyd, materie en energie, het 'n duidelike en enkele begin. Vir God om ruimte, tyd, materie en energie in een oomblik tot stand laat kom het moet Hy buite ruimte, tyd, materie en energie kan funksioneer. God word daarom nie deur hierdie vier elemente enigsins beinvloed of beheer nie. Een van hierdie elemente is tyd. God word nie deur tyd beinvloed nie en daarom is God tydloos. Iemand wat tydloos is het nie 'n ontstaan nie, nie 'n beginpunt nie en ook nie 'n skepper nie. In hierdie video verduidelik Dr Kent Hovind hierdie waarheid. Video: Where did God come from? (Tyd: 3:25) Wie het God geskep? Dit is eintlik ‘n verkeerde vraag. Dit is om te vra "waar kry die son sy lig vandaan?", of om te vra “teken vir my ‘n vierkantige sirkel”. Dis regtig onsinnig. Kyk hoe beantwoord die welsprekende Professor John Lennox hierdie vraag. Video: Who Created God? John Lennox (10:39) Dit is onsamehangend om te sê dat as die heelal 'n Skepper het dat daardie Skepper ook 'n Skepper moet hê. Die probleem is dat die tweede Skepper dan ook 'n Skepper moet hê, die derde Skepper ook, ensomeer. Aristoteles het oortuigend aangevoer dat daar 'n realiteit moet wees wat self nie onstaan het nie (of 'n wese wat beweeg maar self onbeweegbaar is). Hoekom? Want as daar 'n oneindige herhaling van oorsaak is, sal die proses, per definisie, nooit kon begin nie.
 • Is die Bybelse God die ware God?
  Gemeet aan enige godsdiens en godheid is die God van die Bybel by verre die mees ideale God om te aanbid. Maak ‘n lys van die kwaliteite van die mees ideale God. Sal jou god grootter wees as ons almal? Sal hy ons persoonlik wil ken? Sal hy persoonlik die uitdagings van die mens in die vlees ken? Gee hy regtig om en is hy regtig lief vir sy skepping? Het hy volmaak alles onder beheer? Gee hy ware betekenis aan die lewe? Bied Hy ware vrede en lewensvervulling aan? Ja, jy raai reg! Die God geopenbaar in die Bybel is die ideale God van ons drome! Hy voldoen aan ons begeerte as ‘n volmaakte God. Wanneer ons Hom leer ken sal hierdie waarhede ‘n realiteit word. Dit is lewensveranderend om die God van die Bybel na te streef met alles binne in ons!! Die Een volmaakte Opperwese is die God van die Bybel. Video: Which God? Do the details really matter? John Lennox responds to law prof David Skeel (Tyd: 10:26) Studeer die lewe van Jesus Christus. Hy het perfek God aan ons kom demonstreer. Sy doel daarmee is sodat ons die Een ware God sal leer ken en in 'n liefdes verhouding met Hom vir ewig sal wandel. Video: Who is Jesus? (Tyd: 11:22) Who is God? - Very Powerful Video (Tyd: 8:13)
 • Is die Bybel betroubaar?
  Ja, jy kan verseker die Bybel volkome vertrou! Dit is die mees unieke Boek in die hele wêreld. Dit is die beste verkoper van alle tye. Dit bevat die oorsprong waar ons vandaan kom, wat ons doel hier op aarde is, wat ons toekoms inhou, waar sonde vandaan kom, hoe om wysheid te bekom, hoe om suksesvol te wees in hierdie lewe, hoe om te verander in 'n liefdevolle en gelukkige wese en hoe om 'n verhouding met die Opperwese van die Heelal te hê! Het jy al die Bybel gelees? Het jy werklik meer aanmoediging nodig as wat hierbo genoem is? Doen vir jouself ondersoek en jy sal mettertyd saamstem die Bybel is betroubaar, dit is lewendig en is die suiwer Woord van God, die Skepper van die Hemel en die Aarde. Video: The Bible Explored: Can I trust the Bible? (Tyd: 8:30) Hoe ondersteun argeologie die betroubaarheid van die Bybel? Video: 9 Discoveries that Confirm the Bible | Proof for God (Tyd: 8:04) Het die Bybel oor tyd verander, of het ons nog dit wat oorspronklik neergeskryf is? Video: The Manuscript Evidence: Has the Bible Changed Over the Centuries? (Tyd: 6:01) Daar is verskille in die vier Evangelies van Jesus. Hoekom, en kan die Evangelies vertrou word? Video: Why the Differences in the Gospel Accounts Make Them MORE Reliable (Tyd: 4:15) Kan geskiedkundiges bevestig wat die Bybel sê oor Jesus? Video: Undeniable Historical Evidence for the Existence of Jesus (Dr. Gary Habermas) (Tyd: 4:13) Is daar teenstrydighede in die Bybel? Video: What about Contradictions in the Bible? | Proof for God (Tyd: 7:51) Hoe was die boeke van die Bybel bepaal? How the Biblical Canon Was Formed (Tyd: 3:57) Hoekom het dit 30 tot 60 jaar gevat vir die Evangelie om geskryf te word? Video: The 30-Year Gap Before the Gospels Were Written (Tyd: 8:54)
 • Wat is sonde en hoekom bestaan sonde?
  Die suiwerste definisie van sonde kry ons in die Bybel in 1 Johannes 3:4. Dit sê “Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.” Om wetteloos te handel is om God se wette, wat handel oor wat moreel reg is, te verontagsaam. Sonde is ‘n toestand van die hart. Hierdie toestand is 'n selfsugtige, liefdelose en bandelose gedrag. Video: What is sin? (Tyd: 3:41) In Sy liefde gee God die berouvolle sondaar 'n uitweg om nie die opgehoopte boetes vir hul sondes hoef te betaal nie. Jesus Christus het in elke mens se plek die dood kom betaal wat elkeen van ons verdien om vir ons die Geskenk van die Ewige Lewe te gee, wat net Hy verdien. Daar is egter 'n sonde oortreding wat God nie vergewe nie..! Wat is die onvergeefbare sonde? Video: This One Sin CANNOT Be Forgiven (Tyd: 6:50) Baie dink dat die eerste sonde in die Tuin van Eden gepleeg is toe Adam en Eva ongehoorsaam aan God was. Dit is egter nie die eerste keer dat sonde gepleeg is nie. Dit is baie belangrik om te weet waar sonde vandaan kom en hoekom God sonde toelaat om verwoesting te saai. Hierdie video is bietjie lank maar dit is 'n kragtige uitbeelding van die Groot Stryd tussen Goed en Kwaad. Kyk dit gerus. Video: Cosmic Conflict: Origin of Evil. (Tyd: 40:50)
 • Wat is die kern van God se wil?
  Het ek regtig nodig om te weet wat God se wil is? Met my gesonde verstand en my lewe voor my weet ek hoe ek moet lewe! Ek het nie nodig om te weet wat God se wil is nie! Regtig? Kyk hierdie video: Video: God's ways vs Man's ways | A funny Animation (Tyd: 2:01) As jy saamstem dat dit tot ons elkeen se beswil is om uit te vind wat God se wil is dan moet ons die kern van God se wil probeer identifiseer. Hierdie vraag kan op twee maniere gevra word: Wat is God se wil? (of) Wat is God se wil vir my lewe? Daar is baie maniere hoe hierdie vraag beantwoord sal word en meeste antwoorde tref die teiken maar net een antwoord tref die “bullseye” in die middel van die teiken. Die antwoord word in hierdie video baie mooi verduidelik. Doen jouself ‘n guns: Neem 45 minute en kyk hierdie interessante getuienis: "What Is God’s Will for My Life?" - Pastor Doug Batchelor (Tyd: 43:52) Die kern van God se wil vir jou en my is om ons lewens aan Jesus totaal oor te gee en Hom met ons hele lewe te vertrou.
 • Ons sondes skei ons van God se kern wil. Wat nou?
  Sonde verhinder ons om ons lewens totaal aan God oor te gee en Hom met ons lewens totaal te vertrou. Ons dink dalk dat ons sondigheid nie so groot hindernis kan wees nie. Kyk die video en verstaan sonde uit God se perspektief: Video: What is sin? John Piper (Tyd: 2:12) Ons sondigheid is ‘n hindernis tussen ons en God. In ‘n sin is dit eerder ‘n tronk waarin ons is waaruit ons nooit self kan vrykom nie. Daar is egter BAIE GOEIE NUUS vir jou en vir my! Kyk hierdie video: "5 Steps to Eternity" - Pastor Doug Batchelor (Tyd: 12:13) Wedergeboorte, of vrymaking, of die groot woord daarvoor regverdigmaking, is wanneer die tronk deure oopswaai vir elke mens wat ernstig reageer op hierdie vyf sleutel gedagtes: (1) wie hul toestand van sondigheid BESEF, (2) wie werklik GLO God kan en wil hul verlos, (3) wie aktief kies om in God se ringting te draai (OMDRAAI weg van hul sondige lewens), (4) wie God plegtig VRA om verlossing en (5) wie die res van hul lewens God verheerlik deur Hom te BELY as Verlosser, Vriend en Koning. Bostaande vyf sleutel gedagtes help ons om die eerste gedeelte van God se kern wil te verwesenlik naamlik om ons lewens aan Jesus totaal oor te gee. Die tweede deel van God se kern wil, wat netso belangrik soos deel een is, is om Hom met ons hele lewe te vertrou.
 • Hoe kan ek my lewe ten volle aan God toevertrou?
  Die vorige vraag help ons om die eerste gedeelte van God se kern wil te verwesenlik naamlik om ons lewens aan Jesus totaal oor te gee. Wieookal daardie vyf sleutel stappe ernstig opneem en uitvoer ondergaan die wonderwerk van wedergeboorte. As wedergebore kind van God is dit dan belangrik om God met ons hele lewe te vertrou om ons te help om op te grooi in geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid is die proses om daagliks ons hele lewe vir God oop te maak sodat Hy die werk van heiligmaking in ons kan voltooi. Deur God toe te laat om Sy heiligmaking werk in ons lewens uit te voer word ons bevry van die mag van sonde op ons daaglikse lewens. Hoe breek ons die mag van sonde? Ons begeer heiligheid en heiligmaking. Kyk na elk van die videos wat heiligmaking verduidelik. Hier is die eerste mooi verduideliking: What is SANCTIFICATION?! | Church Words (Tyd: 3:00) As wedergebore kind van God is heiligmaking die proses waardeer ons meer en meer Jesus se karakter aanneem. Ons word netsoos Jesus self!! Deur die heiligmaking proses is daar goed van die ou sondige natuur wat afgelê moet word terwyl nuwes aangeneem moet word. Hier is ‘n mooi illustrasie daarvan. Video: An Illustration of Sanctification (Tyd: 7:15) Goed. Heiligmaking is God wat in ons lewens werk sodat ons meer soos Jesus kan word in karakter en in ons daaglike wandel. In 'n sin is die "ou" mens besig om te sterf en die "nuwe" mens besig om meer en meer te lewe. Ons maak ons harte oop tot God sodat Hy die herskeppende heiligmaking werk in ons lewens kan doen sodat ons heilig kan wees. Kom ons maak net seker ons verstaan wat dit is om heilig te wees. Video: What Does It Mean To Be HOLY?! (Tyd: 4:57) Gebeur die heiligmaking proses in my lewe automaties? Nee.Die wedergebore kind van God het ‘n belangrike rol om te speel in die proses van heiligmaking in sy/haar lewe. Video: Michael Horton on Our Role in Sanctification (Tyd: 3:22) Deel van God se kern wil is dat ons Hom met ons hele lewe sal vertrou om ons te help om op te groei in heiligheid na geestelike volwassenheid. Dit is baie belangrik om geduldig te wees met ons eie vordering. Die proses van heiligmaking neem 'n leeftyd. Ons mag nie bekostig om ons vrede en vreugde te verloor as die proses van heiligmaking langer neem as wat ons hoop nie. Wat is dus die mikpunt? Wanneer "bereik" ons heiligheid? Is daar so iets soos “volmaakte heiligheid”? Kyk hierdie video. Video: 3 Minute Theology 4.8: What is Entire Sanctification? (Tyd: 3:31) Opsommend: Hoe kan ek my lewe ten volle aan God toevertrou? Deur daagliks: My eie wil te kruisig Deur daagliks: Heiligheid en heiligmaking te begeer Deur daagliks: My prioriteit in die lewe maak om Jesus Christus waarlik te ken. Sien die volgende afdeling vir meer hieroor.
 • Inleiding
  'n Sendbrief "van weinig belang"?
 • Les 1
  Jakobus, die Broer van die Here
 • Hoe hanteer ek stres?
  Video1: Video2: Video3:
 • Wat moet ek weet van verhoudings?
  Video1: Video2: Video3:
 • My selfvertroue het "woema" nodig - is daar hulp?"
  Video1: Video2: Video3:
 • Ek dink ek is verslaaf aan iets - wat maak ek nou?
  Video1: Video2: Video3:
 • Wat is my prioriteite as 'n Gelowige?
  Video1: Video2: Video3:
 • Hoe help God my om vir Hom te "werk"?"
  Video1: Video2: Video3:
 • Hoe bly ek "staande" teen die sonde aanslag?"
  Video1: Video2: Video3:
 • Alles lyk chaoties - wat gaan aan in die wêreld?
  Video1: Video2: Video3:
 • Wat sê die profesieë van die Bybel oor dinge wat nou gebeur?
  Video1: Video2: Video3:
 • Wat is die "merk" van die "dier"?"
  Video1: Video2: Video3:
 • Wie of wat is die "antichris"?"
  Video1: Video2: Video3:
 • Ek kan nie vergewe nie - wat nou?
  Video1: Video2: Video3:
 • Trama
  Video1: Video2: Video3:
bottom of page