top of page
DieGrootStryd.jpg

DIE GROOT STRYD - OUDIO BOEK

​(Ellen G White)

Hierdie boek, Die Groot Stryd, is uitgegee om ons mee te deel dat 'n onversoenlike stryd aan die gang is tussen goed en kwaad en ons weet dat ons DEELNEMERS in hierdie stryd is. Ons eis 'n bepaalde antwoord:

  • Hoe lank sal die stryd duur?

  • Hoe sal dit eindig?

  • Maar die vraag raak ons nog dieper: Hoe kan die stryd in my eie hart beslis word?

In hierdie boek, wat in meer as veertig tale vertaal is, word die huidige groot stryd waarin daar so baie lewensbelangrike dinge op die spel is en waarin niemand neutraal kan wees nie, eenvoudig, duidelik en kragtig uiteengesit.

Luister eerste die laaste 8 hoofstukke van hierdie geseënde boek wat in hierdie tyd waarin ons leef van toepassing is, EN JOU LEWE SAL NOOIT WEER DIESELFDE WEES NIE.

(English audio here)

1—Die Lotgevalle van die Wêreld Voorspel
 

2—Vervolging In Die Eerste Eeue
 

3—Die Vroee Christelike Kerk
 

4—Die Waldense
 

5—John Wycliff
 

6—Huss en Hieronimus
 

7—Luther se Afskeiding van Rome
 

8—Luther Voor Die Ryksdag
 

9—Die Switserse Hervormer
 

10—Vooruitgang van die Hervorming in Duitsland
 

11—Die Protes van die Prinse
 

12—Die Franse Hervorming
 

13—Die Nederlande en Skandinawie
 

14—Later Engelse Hervormers
 

15—Die Bybel en die Franse Rewolusie
 

16—Die Pelgrimvaders
 

17—Tekens van Christus se koms
 

18—‘n Lang Tyd-Profesie
 

19—Lig in die Duisternis
 

20—‘n Groot Godsdienstige Opwekking
 

21—‘n Waarskuwing Verwerp
 

22—Profesiee Vervul
 

23—Wat Is Die Heiligdom?
 

24—Die Allerheiligste Plek
 

25—Die Tien Gebooie
 

26—‘n Hervormingswerk
 

27—Ware Bekering Absoluut Nodig
 

28—Die Ondersoekende Oordeel
 

29—Waarom is die Sonde Toegelaat?
 

30—Vyandskap Tussen die Mens en Satan
 

31—Die Werk van Bose Geeste
 

32—Die Strikke van Satan
 

33—Die Eerste Groot Bedrog
 

34—Spiritisme
 

35—Gewetensvryheid Bedreig
 

36—Die Dreigende Stryd
 

37—Die Skrifte ‘n Bron van Veiligheid
 

38—Die Finale Waarskuwing
 

39—Die Tyd van Benoudheid
 

40—Gods Volk Verlos
 

41—Die Verwoesting van die Aarde
 

42—Die Stryd Beeindig
 

bottom of page