top of page

Die Gees Van Die Profesie -

"...Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie." Openbaring 19:10

Die lewe en geskrifte van Ellen Gould White bevestig dat sy, soos die Bybelse profete 'n moderne profetes van God was, wat haar lewe gewy het om Christen gelowiges aan te moedig om God beter te leer ken deur die bestudering en verstaan van die Heilige Skrifte: "Daar word min aandag aan die Bybel gegee en die Here het 'n kleiner liggie gegee om mense na die groter lig te lei." Colporteur Minstry bl 125

Het Ellen G White die gees van die profesie as gawe gehad? Het haar geskrifte getuig van Jesus? Slaag sy die toets as 'n moderne profetes? Werk deur elk van die studies in die voorgestelde volgorde om 'n geheelbeeld te vorm oor die lewe en bediening van Ellen G White.

bottom of page