top of page

Kan ons nie enige ander dag van die week heilig hou nie?

Op tafels van klip het God die groot en onveranderlike wet van alle eeue geskryf. Elke woord was ernstig en betekenisvol. Nie een lyn was vaag of geheimsinnig nie. Christene en nie-Christene, geleerdes en ongeleerdes het geen probleem om die eenvoudige, duidelike woorde van die Tien Gebooie te verstaan nie. God het bedoel wat Hy gesê het en gesê wat Hy bedoel het.

Meeste van die Tien Gebooie begin met dieselfde woorde: “Jy mag nie,” maar reg in die hart van die wet, vind ons die vierde gebod wat begin met “Gedenk” [Engels: “Remember”]. Hoekom is hierdie Gebod anders? God het sy mense beveel om iets tot herinnering op te roep, iets wat voorheen bestaan het maar van vergeet is.

Genesis beskryf die oorsprong van die Sabbat in hierdie woorde: “SO is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig...” Gen.2:1-3

Watter dag het God geseën en geheilig? Die sewende dag. Hoe moes dit heilig gehou word? Deur te rus. Kon enige van die ander ses dae heilig gehou word? Nee. Hoekom nie? Want God het beveel dat daar op daardie dae gewerk moes word, nie gerus moes word nie. Maak God se seën ‘n verskil? Natuurlik ja. Dit is hoekom ouers vir God bid om hul kinders te seën. Hulle glo dit maak ‘n verskil. Die sewende dag is anders as die ander ses dae want dit dra God se seën.

Die sewende dag is soos om die verjaarsdag van die wêreld te vier, ‘n herdenking van ‘n magtige daad. Die Sabbat herdenking kan nooit werklik verander word omrede dit terug verwys na ‘n gevestigde gebeurtenis in die geskiedenis. In Suid Afrika, byvoorbeeld, word Geloftedag op 16 Desember gevier. Kan dit verander word? Nee. Want die gelofte is deur die Voortrekkers, voor die Slag van Bloedrivier, afgelê op 16 Desember 1838. Jou geboorte datum kan ook nie verander word nie. Dit is ‘n herdenking van jou geboorte wat op ‘n spesifieke dag plaasgevind het. Dus, ons kan ‘n ander dag kies om Geloftedag te vier, en ons kan ‘n ander dag die Sabbat noem, maar dit maak dit nie so nie.

Het God ooit vir die mens die voorreg gegee om sy eie dag van rus te kies? Nee, God het nie. Inteendeel, God het in die Bybel bevestig dat die Sabbat vasgestel en beseël was deur Sy eie Goddelike keuse en moet nie aan gepeuter word nie. Lees Exodus 16 aangaande die gee van manna. Vir 40 jaar het God drie wonderwerke elke week laat plaasvind om Israel te wys watter dag heilig was:

(1) God het manna van die hemel laat reën vir Sy mense om te eet.

(2) Manna het nie op die sewende dag gereën nie.

(3) Alhoewel dit oneetbaar was as dit langer as ‘n dag gehou is, het dit soet en vars gebly as dit oornag tot die sewende dag gehou is.

En op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die HERE vir Moses: Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou?" Exo.16:27-28

Miskien het hierdie mense dieselfde idee gehad as menigte hedendaagse Christene en het gedink ‘n ander dag kon net so goed gehou word soos die sewende dag. Miskien het hulle beplan om die eerste dag te onderhou, of ‘n ander dag wat meer gerieflik was vir hulle. Wat het gebeur? God het onmiddelik en duidelik verklaar dat hulle Sy wet gebreek het. Sou God vandag dieselfde moet sê? Ja. God is dieselfde gister, vandag en vir ewig (Heb 13:8). “Want Ek, die HERE, het nie verander nie...” Mal 3:6

God het dit baie duidelik gemaak, watookal hul selfsugtige regverdiging vir dit was, hulle wat uitgegaan het en op die Sabbat gewerk het was skuldig aan die verbreeking van Sy wet. Jakobus verduidelik dat dit ‘n sonde is om net een van die Tien Gebooie te verbreek: “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword.” Jak 2:10-11

Kan ons nie enige dag van die week heilig hou nie? Deur hierdie argument is Satan besig om die wêreld voor te berei vir ‘n alternatief tot die ware Sabbat wat deur God duidelik beveel is.

GAAN NA: Verdere Bronne Rondom Die Rusdag Van Die Here

bottom of page