top of page

'n DAG OM TE ONTHOU

Hierdie is studies wat U sal antwoord op meeste van die verskillende vraagstukke rondom die ware Rusdag van die Here. Belangrik: Ons beveel aan dat hierdie studies U aandag sal ontvang nadat u die Sabbat kwessie eerstens vanuit die profetiese hoek bestudeer het.

 

Die regte invalshoek rondom die Rusdag kwessie handel oor gehoorsaamheid aan God (Skepper van die hemel en die aarde) en hoe die Draak, die Antichris-Dier sisteem en die Beeld van die Dier sisteem, saamwerk en alles in hul vermoë doen om die "Volk van God" weg te dryf van gesag aan God gee deur geloofs-gehoorsaamheid aan Hom - Bestudeer dus eers Daniël en dan Openbaring.

Mag dit vir U tot seën wees.

Op watter Bybelse grondslag berus Sondagviering?

Het Jesus die Sabbat Gebod Gebreek?

Is ons steeds onder die wet?

 

Kan die ware sewende dag opgespoor word?

Kan ons nie enige ander dag van die week heilig hou nie?

Kan ons nie op die Sabbat rus en op die Sondag aanbid nie?

Beteken Hebreërs 4 nie dat Jesus ons Sabbat rus is nie?

Doesn't Colossians 2:14 wipe out the weekly Sabbath?

Hasn't the calendar been changed?

Is it possible to obey the law?

Isn't 1 Corinthians 16:1–3 proof that the Sabbath was changed to Sunday?

Isn't obedience legalism?

Isn't there a new law of Christ?

Shouldn't we keep Sunday in honor of the resurrection?

The Sabbath command speaks of rest but not worship. Is it necessary to go to church on that day?

Wasn't the Sabbath made only for the Jews?

Wasn't the Sabbath only a memorial of deliverance from Egypt?

What day is the Sabbath day?

Loving God with all my heart and my neighbor as myself is the sum of my moral duties and is all I am required to do.

Christ, in fulfilling the moral law, abolished it.

The earth is round—when it is noon here it is midnight on the opposite side of the earth. It is impossible for the Sabbath to be truly kept all over the world.

We are required to keep the spirit of the law but not the letter (Romans 2:29 and 7:6).

From earliest apostolic days, Christians kept Sunday in honor of Christ’s resurrection, as seen in Acts 20:7 and 1 Corinthians 16:2.

The Jews kept the Sabbath as a memorial of Creation, but Christians should keep Sunday in memorial of the resurrection.

Early Christians kept Sunday holy because they came together to break bread on the first day of the week, as in Acts 20:7.

If the seventh day really were the Sabbath, more thought leaders would believe it.

You keep the Sabbath because you say it was kept before the law of Moses. You should also practice circumcision, as it was plainly commanded at that time (Genesis 17:1–14; Galatians 5:1–6).

If you keep the seventh-day Sabbath, you should also keep the seventh year and the year of jubilee.

Aren't sabbath breakers supposed to be stoned? Why don't you enforce that?

10 Reasons Why the Sabbath is not Jewish

7 Facts About the Seventh Day

How the Sabbath Was Changed to Sunday

Rest In God - Keeping the Sabbath Holy

Separation of Church and State

Sunday Laws in America [Blue Laws]

The Day of the Sun

The Lost Day of History

The Sabbath and the Mark of the Beast

The Sabbath Through History

The Search for the Missing "Sunday" Text

Weighing the Evidence, which day is the Bible Sabbath? Saturday or Sunday?

What about the Lord's Day?

What About the Lunar Sabbath?

What other denominations say about the Sabbath

When God Said Remember

bottom of page