top of page

NEBUKADNESáR SE DROOM

Daniël 2:31-33    
“U, o koning, het 'n gesig gehad - kyk, daar was 'n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik klei.”

Die koning het 'n beeld van verskillende metale gesien wat wissel van goud (sagtheid en rykdom) na yster en klei (hardheid en armoede).

Daniël 2:34-36    
"U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.  Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê:...”

'n Klip, sonder menslike hulp, het die beeld eerstens teen die voete getref en dit fyn gestamp, daarna is die hele beeld fyn gemaal en deur die wind weggewaai.  Die klip sou groot word en die hele aarde vul.

 

DIE UITLEG

Daniël 2:37,38    
“U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle almal aangestel het - ú is die hoof van goud.”

DIE HOOF VAN GOUD - Babilon sou heers vanaf 605 - 539 vC.  Die God van die hemel het aan Nebukadnesar heerskappy gegee oor die hele bekende wêreld, en hy heers deur die Lewende God se toedoen.

Daniël 2:39(a)    
“En ná u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u...”

BORS EN ARMS VAN SILWER - dit verwys na die koninkryk van die Meders en Perse wat Babilon opgevolg het vanaf 539 tot 331vC.

Daniël 2:39(b)    
“Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers...”

BUIK EN LENDENE VAN KOPER - die derde koninkryk -  Griekeland onder Alexander die Grote, was die grootste Ryk wat sou strek tot by die Indus rivier by Indië en sou heers vanaf 331 tot 168 vC.

Daniël 2:40    
“En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis.”

BENE VAN YSTER - die vierde koninkryk is die Romeinse Ryk wat sou heers vanaf 168 vC. - 476 nC.  God het ±2500 jaar gelede die geskiedenis van volkere aan Nebukadnesar bekend gemaak, lank voordat hierdie nasies enigsins kon droom om die wêreld te oorheers.

Daniël 2:41,42    
“En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was - dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.  En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is - 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees.”

VOETE VAN YSTER EN KLEI - Die Romeinse Ryk sou nie opgevolg word deur ‘n ander nasie nie, maar verbrokkel en 'n verdeelde Romeinse Ryk in Wes-Europa word. Hierdie verdeeldheid en verbrokkelde toestand sou heers vanaf 476 nC. tot die oprigting  van God se Rotskoninkryk wat alle vorige koninkryke sou fynmaal en dan self vir ewig sou bestaan.

Daniël 7:24    
“En die tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.”
 
Hierdie is 'n parallelle profesie wat die 10 tone-koninkryk bevestig.  Uit die vierde dier (Romeinse Ryk) verskyn 10 horings, wat 10 koninkryke voorstel.  Die Romeinse Ryk sou nie oorgaan na 'n ander nasie-koninkryk nie, maar verbrokkel in 10 Oerstamme, naamlik:

1.    Wes-Gote    2.    Oos-Gote    3.    Boergondiërs     4.    Sueve    5.    Vandale

6.    Heruli          7.    Franke    8.    Lombarde     9.    Allemani     10.     Anglo-Saksers

Van die oorspronklike Oerstamme se nasate is nog in hedendaagse Europa te vinde, bv. die Engelse, Franse, Duitsers, Switsers, ens.  Van hulle sou sterk wees soos YSTER en van hulle swak soos KLEI.

Daniël 2:43    
“Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het - hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.”

Die profesie verklaar verder dat daar sterk pogings aangewend sou word om Europa weer onder een magtige ryk te verenig.  Maar God verklaar dat dit NOOIT weer een koninkryk sou word nie.

Deur ondertrouery tussen die verskillende koningshuise sou baie probeer bande smee om 'n verenigde Europa saam te stel, bv.:

1.    Karel die Grote (Franke - 8ste eeu) en Louis XIV (Frankryk - 18de eeu) het probeer om Europa onder een vlag te bring, maar het misluk.
 
2.    Karel V (Spanje - 16de eeu) het nege perde in oorloë doodgery om Europa te verenig, maar dit nie reggekry nie.

3.    Napoleon Bonaparte (Frankryk - 19de eeu) het feitlik die hele Europa aan sy voete gehad, maar toe tref die slag van Waterloo hom en al sy planne stort in duie.

4.    Kaizer Wilhelm (Duitsland - 20ste eeu) het probeer om Europa te verenig met 'n "spoorlyn van Berlyn na Bagdad", maar het misluk.

5.    Hitler (Duitsland - 20ste eeu) wou een Duitse Europa stig met 'n superras, wat vir "'n duisend jaar sou staan".  Maar ook hy het misluk.

God het gesê:  "HULLE SAL NIE AAN MEKAAR VASKLEWE NIE."  God se woord is ons versekering dat geen nasie oor die wêreld sal heers nie.

 

Gaan na die volgende studie:  DIE ROTS-KONINKRYK

bottom of page