top of page
Challies_WhatGodHates-04.png

Skynheilige "Christene"?

Jy sê dalk "NEE DANKIE!" om die Christelike lewe te ondersoek en na te streef as gevolg van beleide Christene om jou wat glad nie optree soos wat 'n mens van 'n Christen verwag nie. Ja, baie Christene se lewens getuig nie dat Christenskap die antwoord is nie... Nou wat nou?

 

Weet jy - jy en Jesus Christus stem saam dat dit totaal onaanvaarbaar is! Moet asseblief nie die waarheid verwerp, of nie ondersoek, oor die liefdelose optrede van mense nie. Jy val in die strik van die Vyand van jou siel as jy dit doen. Ondersoek asseblief die waarheid.

VRAAG: IS DIE KERK VOL SKYNHEILIGES?

(A.) Ja

(B.) Nee

(C.) Slegs in sekere denominasies

Antwoord: (B.) Nee. Daar is geen skynheiliges in “DIE KERK” nie. DIE KERK bestaan uit ware gelowiges. Skynheiliges is nie gelowiges nie – hulle is valse aanhangers wat hul loon op die oordeelsdag sal ontvang. Belangrik: Met “DIE KERK” sonder ons geen denominasie uit nie. “DIE KERK” is daardie groep ware gelowiges wat hul diepe afhanklikheid van Jesus Christus se genade en verlossings werk besef, in geloof aanvaar het, en in nederigheid in Jesus se voetspore daagliks volg in getroue gehoorsaamheid.

CHRISTENE EN SKYNHEILIGHEID:

Het jy ‘n probleem met mense wat skynheilig is? Mense wat voorgee om iets te wees maar totaal anders optree? Mense wat ander oordeel oor wat hulle doen of nie doen nie maar self so optree? Hierdie verskynsel is veral sigbaar onder diegene wat hulself as “godsdienstig” beskou. Jy sal saamstem dat

hierdie mense nie goeie verteenwoordigers is van die gelowe wat hulle voorstaan nie en ja, hierdie verskynsel is ook ‘n probleem onder gelowiges wat die Christelike geloof aanhang. Alhoewel moeilik, is dit baie belangrik om sulke individue van die geloof wat hulle bely, te onderskei. Selfs Jesus Christus, die Een wat Christene navolg, het Homself hard en duidelik uitgespreek teenoor skynheiligheid. Inteendeel, die onderwerp van skynheiligheid is ‘n groot prioriteit in Jesus se leringe.

“Dit is dus nie wys om die Christelike geloof te kritiseer vir die skynheilige optredes van mense wat belydende Christene is nie.”

Kom ons bekyk hierdie probleem van naby:

 • Waarom is dit dan so dat sommige mense wat bely om volgelinge van Jesus Christus te wees, skynheilig optree?

 • Een van die hoof klagtes van nie-Christene teenoor Christene is dat die kerke vol skynheiliges is. Wat het Jesus en die Bybel te sê oor skynheiligheid onder diegene wat bely om Christene te wees?

WAT IS SKYNHEILIGHEID?

(Die 1953 Bybel vertaling gebruik die woord “Geveinsdheid”.)

Die woordeboek definieer “skynheiligheid” as volg: Skyn·heiligheid [Engels: hy·poc·ri·sy]

 1. Hoedanigheid, gesindheid van skynheilig te wees. ‘n Skyn (hoedanigheid) om ‘n deugsame karakter (heiligheid) te hê, morele of godsdienstige geloof of beginsels, wat mens nie regtig het nie.

 2. Geveinsde vroomheid, huigelary; hipokrisie. ‘n Skyn om sekere begeerlike of publiek aanvaarde gedrag te besit.

 

Dus, ‘n skynheilige gelowige is, per definisie, ‘n nie-gelowige, omdat hy net voorgee om ‘n aanhanger van die geloof te wees. ‘n Skynheilige is nie ‘n persoon wat net sekere sondes per geleentheid pleeg nie (alle mense pleeg sonde per geleentheid), maar iemand wat daardie sonde op ‘n gereelde basis beoefen. Die waarheid van die saak is dat skynheiligheid lank reeds ‘n probleem was vir diegene wat bely om volgelinge van God te wees. In teendeel, God het Kaïn (eersgebore kind van Adam en Eva) aangevat oor sy skynheiligheid toe hy ‘n onvaspaste offer aan God gebring het.

WAT HET JESUS GESê OOR SKYNHEILIGHEID EN SKYNHEILIGES?

 

Van al die predikers en profete in die Bybel, het Jesus by verre die meeste tesê gehad oor skynheiligheid en skynheiliges. Hy het die godsdienstige skynheiliges in Sy tyd (Skrifgeleerdes en Fariseërs) direk daaroor aangevat, en daaroor het hulle Hom intens gehaat – en uiteindelik Hom inhegtenis laat neem op onskuldige aanklagtes.

Hier is ‘n lys van sommige van die skynheiligheid waarteen Jesus homself sterk uitgespreek het:

 1. Gee vir armes net om deur ander gesien te word. (Mattheus 6:2)

 2. Bid in die publiek om as ‘n “Gods-man” gesien te word. (Mattheus 23:14)

 3. Laat almal weet wanneer hulle vas om deur ander gesien te word. (Mattheus 6:16)

 4. Kla oor die gedrag van ander terwyl hul eie gedrag selfs erger is. (Mattheus 7:5; Lukas 6:42)

 5. Gee voor om God te eer deur (slegs) mooi woorde te uiter. (Mattheus 15:7-9; Markus 7:6)

 6. Toets ander mense om daardeur self beter te vertoon. (Mattheus 22:18-19; Markus 12:15)

 7. Bedrieg mense en verhinder hulle om tot kennis van God te kom. (Mattheus 23:13)

 8. Onderdruk die armes en weduwees. (Mattheus 23:14)

 9. Maak bekeerlinge en lei hul verder van die waarheid weg. (Mattheus 23:15)

 10. Gee van Tiendes (aan die kerk), maar skeep die belangrikste, naamlik geregtigheid, barmhartigheid en die trou, af. (Mattheus 23:23)

 11. Doen alles net vir die skyn, terwyl hulle eintlik genotsugtig en onregverdig is. (Mattheus 23:25; Mattheus 23:27; Mattheus 23:28; Mattheus 23:29, 34)

 12. Behandel diere beter as selfs hul mede-mens. (Lukas 13:15)

 13. Kundig in die waarneem van weerstoestande, maar onkundig om tussen reg en verkeerd te onderskei. (Lukas 12:56-57)

Jesus het aangedui dat diegene wat skynheilig is, oppad hel toe is, en daardeur het Hy aangedui dat hulle eintlik nie-gelowiges is. In ander Nuwe Testamentiese boeke, assosieer die skrywers skynheiligheid met gedrag soos boosheid, leuns, verdraaiing van die evangelie, afguns en laster, en ook jaloesie en selfsugtige ambisies. Jakobus onderskei die boosheid van skynheiligheid met die “wysheid van bo,” wat gekenmerk word as “rein, vredeliewend,

vriendelik, geseglik (luister na goeie raad), vol barmhartigheid en goeie vrugte,onpartydig en ongeveins [nie skynheilig nie].”

HEDENDAAGSE SKYNHEILIGES:

Is die Bybel onverdraagsaam? Seksisties? Onderdrukkend? Verouderd? Irrelevant? Ja, daar word deesdae baie “fout” gevind met God se Woord. Netso is die media ook baie lief daarvoor om gebeure op te blaas wanneer ‘n “Christen-prediker” die een of ander seksuele sonde pleeg. Almal is vinnig om ‘n skynheilige te haat. Dit is nie verrassend dat daar vandag, net soos in Jesus se dag, skynheiliges is nie. Die Ou Testamentiese profeet Daniël, het dit selfs voorspel dat daar meer skynheiliges in die eindtyd sal wees, aangesien die prys vir ons geloof heel moontlik ons lewe gaan kos.

Jesus het ook voorspel dat baie hulle geloof sal versaak terwyl hulle sal eis dat hulle steeds Sy volgelinge is in die oordeelsdag: Mattheus 7:21 - 23...“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie. En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

“Christenskap moet nie geoordeel word op die basis van diegene wat bely om aanhangers te wees nie, wanneer, in realiteit, hulle die teenoorgestelde beoefen van wat hulle leer.”

ATEïS - SKYNHEILIGES:

Ja, skynheiligheid is nie net beperk tot diegene wat in God glo nie. Wanneer mens Richard Dawkins se boek, “The God Delusion” begin ondersoek, sal mens verwag om allerhande geklike argumente teë te kom maar verseker nie om op opsetlik-ongeldige aanhalings af te kom nie. Nietemin, soos sommige van die kreasioniste (dié wat die Genesis-skeppings verhaal ondersteun) wat hyself verag vir “ongeldige” aanhalings, Dawkins, in sy verdediging van ateïsme, PRESIES dieselfde taktiek gebruik – nie een of twee keer nie maar sommer ‘n klomp kere...

Dit is goed om te weet dat selfs ateïste ook skynheilig kan wees.

OPSOMMING:

 • Skynheiligheid is vir God ‘n groot probleem en gaan met die helse vuur gestraf word.

 • Skynheiligheid is ‘n gedrag waar mense konstant iets voorgee om te wees wat hulle nie in werklikheid is nie.

 • Skynheiligheid neem nou in die eindtyd baie toe as gevolg van menslike ongehoorsaamheid aan God se oproep tot ware bekering.

 • Skynheilige menslike gedrag word deur die wêreld (die vyand van God) uitgebyt om ‘n rede te vind om God die blaam te gee en Hom te verwerp.

 • Skynheiligheid kom voor by sogenaamde gelowiges asook by nie-gelowiges – dit is ‘n menslike probleem.

 • Skynheiligheid is nie ‘n verskoning wat ons kan gebruik om die waarheid aangaande die God van Hemel en Aarde nie te ondersoek nie!

 

GEVOLGTREKKING:

 

Christene word gereeld beskuldig van skynheiligheid. Nietemin, die Bybel maak dit duidelik dat diegene wat skynheiligheid beoefen eintlik nie Christene is nie, maar sal geoordeel word as nie-gelowiges en gaan in die ewige hel beland. As jy ‘n nie-gelowige is, is dit ‘n goeie rede om die Christelike geloof juis te oorweeg, want ware Christenskap duld nie skynheiligheid nie.

“Mens behoort Christenskap te oordeel nie op grond van wat die valse aanhangers doen nie,maar op grond wat Jesus Christus geleer en geleef het.”

Jakobus 3:17... “Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins [nie skynheilig nie].”

God haat skynheiligheid maar God is lief vir skynheiliges, vir jou en vir my! Daar is werklik hoop vir elke mens op hierdie aarde! Volg die skakels hieronder en ondersoek die waarheid.

bottom of page