top of page
kloof.jpg

Die Antwoord op die Evangelieoorloë binne Protestantisme -

Jy mag dalk dink dat, hoewel Christene oor baie onderwerpe verskil, hulle ten minste saamstem oor die sentrale tema van hul godsdiens: die evangelie. Ongelukkig is dit nie so nie. Jy het Calvinisme aan die een kant, Arminianisme aan die ander kant, en 'n hele spektrum van opsies tussenin. En dit is net binne Protestantisme. Die Katolieke en Ortodokse kerke sowel as die verskillende Christelike kultusse het nog ander sienings.

Die Protestantse Hervorming het een belangrike sentrale konsep bekendgestel wat die toets van die tyd deurstaan het as 'n baken van hoop te midde van die leerstellige verwarring: Verlossing is uit genade deur geloof alleen. Alhoewel selfs hierdie eenvoudige stelling verskillende dinge vir verskillende mense beteken, erken alle ware Protestante dat wanneer sondaars hulle tot Jesus wend, hulle geheel en al deur Christus se verdienste aanvaar word eerder as deur enige verdienste van hulle eie.

Die Redding Saga van Johan en Andre

Beskou die volgende gevallestudie as 'n illustrasie:

Johan het in 'n gebroke huis grootgeword en het die meeste van sy vroeë opleiding op straat gekry. Hy het vroeg in sy lewe in die moeilikheid beland en baie van sy tienerjare in en uit jeugdige aanhouding deurgebring. Teen die tyd dat hy 'n jong volwassene was, was sy gewete gekwel deur 'n lang lys wrede en sondige dade wat hy geweet het skadelik vir ander en aanstootlik vir God was.

Andre, aan die ander kant, is grootgemaak deur goeie Christenouers wat seker gemaak het om hom te "oefen... volgens die eis van sy weg" (Spr 22:6). Hy het nooit in enige soort moeilikheid beland toe hy grootgeword het nie. As jong volwassene kon hy in alle eerlikheid nie onthou dat hy ooit iets besonders sleg gedoen het nie.

Albei hierdie jong manne het toevallig op 'n vliegtuig langs 'n predikant gesit, wat die evangelie met hulle begin deel het. Hy het hulle deur die volgende punte geneem:

1. Hulle was sondaars.

Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom. 3:23, AOV).

Nou, Johan het nie te veel oortuiging op hierdie punt nodig gehad nie. Hy het goed geweet dat hy 'n sondaar was, net soos almal om hom.

Andre, aan die ander kant, was in die gesig gevat. Hoekom sal die predikant hom op dieselfde vlak plaas met 'n ou wat die grootste deel van sy lewe in die tronk deurgebring het? Het sy voorbeeldige lewe niks vir God beteken nie? Wat was die punt daarvan om versoekings te weerstaan en uit die moeilikheid te bly — om nie die lewe soos almal te geniet nie?

Die predikant het aan hom verduidelik dat daar baie waarde is in die heilsame lewe wat hy tot op daardie stadium geleef het. Maar met verwysing na God se wet en na die vervulling van hierdie wet in die lewe van Jesus Christus, het hy Andre gehelp om God se ideaal vir sy lewe beter te verstaan. Al het hy nie baie van die dinge gedoen wat Johan gedoen het nie, het hy nietemin sy bevoorregte lewe as vanselfsprekend aanvaar, nie sy seëninge met ander in nood gedeel nie, en het selfs mense soos Johan wat minder bevoorreg was, geminag. Hierin het Andre ver te kort geskiet aan die ideaal wat God vir hom gehad het.

2. Hulle kon hulself nie verander nie.

Maar ons is almal soos 'n onrein ding, en al ons geregtigheid soos vuil lappe” (Jes. 64:6).

Nadat hulle hul toestand as sondaars en die implikasies vir hul ewige lot verstaan het, het albei jong manne vasbeslote om 'n hervorming in hul lewens te maak - om daardie dinge te verander wat teen die wil van God was. Die predikant het egter verduidelik dat selfs dit nie goed genoeg sal wees nie. God stel belang in meer as net die uiterlike aksies; Hy stel belang in diens wat uit die hart spruit.

JULLE moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.” (Matt. 12:33, 34).

Hy het 'n illustrasie gebruik om die punt tuis te bring:

“'n Reeks-kindermolesteerder is uiteindelik gevang en tronk toe gestuur. Na etlike jare het dit onder sy aandag gekom dat sekere gevangenes van voorbeeldige gedrag weens begrotingsbesnoeiings die geleentheid sou kry om op parool vrygelaat te word. Van daardie dag af het hierdie man die mooiste, vriendelikste gevangene in daardie tronk geword. En toe die tyd vir die verhoor aangebreek het, is hy vir goeie gedrag vrygelaat.”

Die predikant het toe gevra: "Sal jy gemaklik wees om hierdie man toe te laat om jou kinders op te pas?"

Dit is baie moontlik, het hy verduidelik, vir ons om ons gedrag te verander sonder om ooit te verander wie ons werklik is. Maar alhoewel ons dalk ons eie sondigheid verstaan en pogings aanwend om aan die binnekant te verander, sou ons motiverings hiervoor steeds voortspruit uit 'n begeerte na wins of selfbehoud. Om opreg te wees, sal die verandering uit 'n rein hart moet kom, en om ons eie harte te verander is soos om onsself aan ons eie stewels te probeer optel.

Bedrieglik is die hart bo alle dinge, en verdorwe is die hart; wie kan dit weet?” (Jer. 17:9).

Wie kan 'n rein ding uit 'n onreine bring? Nie een nie” (Job 14:4).

Beide Johan en Andre het die dilemma herken en begin wonder of daar enige hoop vir hulle is om gered te word.

O ellendige mens wat ek is! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?” (Rom. 7:24).

3. Hulle kon slegs uit genade deur geloof gered word.

Toe hy voel dat die jong manne uiteindelik gereed was, het die predikant verduidelik dat dit juis as gevolg van hierdie onvermoë was om hulself te red dat God hulle verlossing as 'n geskenk aanbied.

Want uit genade is julle gered, deur die geloof; en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Ef. 2:8, 9).

Andre en Johan het ontdek dat God nie vir hulle gewag het om beter mense te word voordat Hy hulle aanvaar het nie, maar Hy het hulle vergifnis en aanvaarding daar en dan aangebied as hulle gewillig was om dit deur geloof te omhels. Hy was meer as gewillig om hulle as Sy eie te aanvaar soos die vader in die verhaal van die verlore seun.

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader! Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.” (Gal. 4:4-7).

Nadat hulle hul eie toestand en desperate behoefte verstaan het, is Johan en Andre nou redding as 'n geskenk aangebied. Was hulle bereid om hierdie geskenk te ontvang? Wou hulle die vergifnis en aanvaarding van God hê? Indien wel, sou hulle God op Sy woord neem en glo dat God hulle in werklikheid daar en dan aanvaar en vergewe het?

Die Kern van die Evangelie

Jy wonder dalk hoekom ek baie tyd aan iets so basies bestee het. Dit is omrede hoewel Protestante oor baie dinge verskil wanneer dit by die evangelie kom, hulle wel hierdie drie elemente in gemeen hou:

 1. Ons is sondaars.

 2. Ons kan nie onsself verander nie.

 3. Verlossing word aan ons gebied as 'n gawe wat ons deur geloof aanvaar.


Ek noem dit die kern van die evangelie want, terwyl daar baie ander belangrike elemente is, is hierdie drie konsepte die minimum wat 'n persoon moet verstaan om gered te word. Sonder hierdie elemente is dit nie genoeg om alles verder te verstaan nie. (Kyk na 'n artikel wat Martin Luther net vyf jaar na die 95 proefskrifte geskryf het om te sien hoe goed hierdie punte so vroeg in die Hervorming verstaan is)

Dit is 'n ervaringsbegrip van hierdie drie konsepte wat die wedergeboorte moontlik maak, wat die verbreekte band tussen die individu en die Heilige Gees herstel. Wanneer hierdie band herstel is, kan God in 'n persoon se lewe werk op maniere wat Hy nooit voorheen kon doen nie, selfs al is hulle teologie in sekere opsigte nog af.

Om dit anders te sê, dit is eers nadat die sondaar deur geloof die belofte van God se vergifnis en aanvaarding aangryp, eers nadat hy die vrede en sekuriteit van versoening met God ervaar het, dat die krag van Christenskap inskop, en die lewe getransformeer word.

Daarom, terwyl jy interaksie het met ander mense wat 'n ander siening van die evangelie as jyself het, oorweeg die volgende:

Wat ook al die teologiese onenigheid is, as hulle hierdie kern van die evangelie begryp, praat jy met iemand wat dieper met jou verbind is deur die band van die Gees as selfs jou aardse familielede. Vanuit hierdie verstandhouding bedink die volgende:

 • 'n Persoon wat teologies met jou saamstem maar die werklike ervaring kort, het minder in gemeen met jou as iemand wat die ervaring het maar teologies verskil.

 • As dit duidelik is dat iemand wat teologies nie met jou saamstem nie, ook nie 'n ervaringskennis van die evangelie het nie, kan jy hul eie teologiese tradisie gebruik (met die veronderstelling dat hulle Protestants is) om hulle eers na Christus te bring voordat jy ook probeer om hul teologie reg te stel.

 • As die persoon met wie jy nie saamstem nie, die essensie van die evangelie begryp en toevallig ook 'n konserwatiewe Adventis is, is die aard van jou meningsverskil in die meeste gevalle van so 'n aard dat dit jou nie moet verhinder om in eenheid vorentoe te beweeg nie.


Die Evangelieoorloë: Versekering teenoor Vermoede

Met dit in gedagte, kom ons kyk na die konflikte oor die evangelie binne Protestantisme en hoe Adventisme 'n oplossing verskaf het.

Minder as 'n eeu na die dood van Luther het Protestantisme in Calvinisme en Arminianisme gepolariseer. Die verskil het gedraai om die vraag of die individu 'n vrye wil besit. Calvinisme se standpunt is saamgevat in vyf punte, bekend onder die akroniem TULIP: Totale verdorwenheid, Onvoorwaardelike verkiesing, Beperkte versoening, Onweerstaanbare genade en die Volharding van die heiliges. Arminianisme het elkeen van hierdie punte ten minste gedeeltelik verwerp. (Kyk na hierdie artikel wat die kern van Calvinisme verduidelik.)

Vandag, terwyl ons steeds denominasies vind wat elk van hierdie twee sienings verteenwoordig, vind ons ook groepe wat by albei leen. Sommige groepe kan byvoorbeeld die eerste paar punte van Calvinisme verwerp, maar aanvaar die laaste een, en glo dus net die leerstelling van “eens gered, altyd gered”.

Dit is buite die bestek van hierdie artikel om 'n gedetailleerde weergawe van die teologie en geskiedenis van Calvinisme, Arminianisme en die tussen-in tradisies te gee. Kom ons keer eerder terug na die kern van die evangelie soos hierbo beskryf – die deel van die evangelie waaroor alle ware Protestante saamstem – en kyk hoe elkeen van hierdie tradisies daarvandaan voortgaan.

Johan en Andre: Wat gebeur volgende?

Kom ons verbeel ons dat ons vriende Johan en Andre hierbo albei die predikant se uitnodiging aanvaar het, berou het, oorgegee het en die evangelie geglo het. In hul nuutgevonde geloof is hul lewens heeltemal verander. Johan was onherkenbaar, terwyl Andre nou die diens van God 'n vreugde eerder as 'n plig gevind het. Sondes en gewoontes wat hulle herhaaldelik misluk het om te oorkom, is nou maklik afgelê en vergeet. Vir weke en maande het hulle voortgegaan in hierdie nuwe ervaring. As dit 'n sprokie was, sou hulle dalk "happily ever after" geleef het.

Maar in plaas daarvan het die onvermydelike gebeur... Iewers later, tydens 'n oomblik van swakheid, het 'n versoeking uit die verlede sy pad terug gevind in hul lewens, en hulle het geval. Een of ander sonde wat hulle nie gedink het hulle ooit weer sou pleeg nie, het hulle ingehaal, en nou het dit hulle laat wonder of dit alles verby is, of hulle nuutgevonde wandel met God tot 'n einde gekom het.

Die verskillende sienings binne Protestantisme draai nie om hoe 'n persoon aanvanklik gered word nie, maar om wat daarna met hulle gebeur.

Ek sou voorstel dat, ten minste gedeeltelik, die redenasie wat uiteindelik tot Calvinisme gelei het, gespruit het uit die praktiese ervaring van worsteling met sonde en twyfel as 'n reeds wedergebore Christen. Dit het soos volg ontvou:

 • Dit was nie deur ons eie werke dat ons aanvanklik gered is nie, en dit was eers toe ons eers die volle versekering van God se aanvaarding verkry het dat ons 'n oorwinnende Christelike lewe kon lei.

 • Omdat ons nog 'n sondige vlees het, is ons geneig om weer te val.

 • Wanneer sulke mislukkings gebeur, tensy ons daardie versekering van God se volle aanvaarding behou, sal ons die bron van ons krag verloor, en dit sal ons dieper in sonde lei eerder as terug na God toe. Daarom, maak nie saak wat gebeur nie, ons moet aanhou glo dat ons verlossing veilig is.


Arminiane, aan die ander kant, het gevoel dat hierdie redenasie tot aanmatiging kan lei; dat mense sou kom om sonde te verskoon, en dink dat hulle ongeag gered sou word.

In 'n sekere sin was albei kampe reg. Elke groep het, terwyl hulle probeer het om een sloot te vermy, die gevaar geloop om in die ander sloot te val.

Terwyl hulle probeer het om hulself teen 'n valse gevoel van veiligheid te beskerm, het Arminiane met hul posisie voor God geworstel. Toe mislukking kom, het hulle gewonder of God nog genade aan hulle bewys of hulle te ver gegaan het en nou onder veroordeling is. En hierdie gevoel van onsekerheid oor God se guns het sonde soveel moeiliker gemaak om te weerstaan.

Calviniste, aan die ander kant, het nie hierdie probleem gehad nie, maar hulle was meer geneig om God se genade as vanselfsprekend te aanvaar en sonde oor te sien.

Die Heiligdom los die Konflik op!

Te midde van hierdie verwarring oor die evangelie het Adventisme op die toneel gekom. Alhoewel Adventisme baie Arminiaans in sy DNS was, het dit wel 'n nuwe raamwerk verskaf wat dit moontlik gemaak het om die positiewe van Calvinisme sonder die negatiewe te neem, terwyl slegs die positiewe van Arminianisme behou is. Daardie raamwerk is gevind in die Heiligdom leerstelling.

In die studie van die hemelse heiligdom kom ons agter dat Jesus twee verskillende ampte beklee, dié van Middelaar en dié van Regter. Ons besef ook dat hierdie twee rolle deur tyd geskei is en nie oorvleuel nie. Ja, 'n persoon wat 'n ware bekering beleef het, kan op die ou end nog verlore gaan. Maar dit is nie iets waarna die hemel sou kyk totdat hul saak na hul dood in die ondersoekende oordeel ter sprake kom nie. Vir so lank as wat die persoon leef, sal Jesus met hulle as 'n Verlosser verband hou en aan hulle onbeperkte genade en barmhartigheid bewys sonder oordeel of veroordeling.

As dit nog nie duidelik is hoe dit 'n verskil maak nie, neem in ag dat onder die Adventistiese siening 'n persoon soveel versekering van sy aanvaarding by God kan hê as wat enige Calvinis ooit kon hê, maar sonder die aanmatiging. Om te weet dat 'n mens se saak uiteindelik beoordeel sal word, verhoed dat 'n mens sonde of genade as vanselfsprekend aanvaar. Maar die wete dat hierdie oordeel eers na die dood sal plaasvind en dat terwyl die individu nog lewe, Jesus se enigste fokus op redding is, maak dit moontlik om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan, ongeag wat die sonde is of hoe groot die sondeval is.

Kyk na die volgende grafieke wat die verskillende teologiese perspektiewe illustreer:

Calvinisme_grafiek.jpg

Figuur 1: Terwyl hulle groot voordeel kan trek uit 'n versekering van God se aanvaarding, stel Calviniste se teologie hulle in gevaar om eers in die oordeel (te laat) te ontdek dat hulle verlore is.

Arminianisme_grafiek.jpg

Figuur 2: Terwyl Arminians se teologie hulle nie daardie valse Calvinistiese gevoel van sekuriteit toelaat nie, veroorsaak die voortdurende 'roller coaster' rit dikwels 'n ellendige Christelike ervaring, terwyl die onnodige gevoel van veroordeling sonde moeiliker maak om te weerstaan.

Adventisme_grafiek.jpg

Figuur 3: Die Heiligdom leerstelling maak dit moontlik om volle sekerheid van God se aanvaarding te hê sonder om ons verlossing as vanselfsprekend te aanvaar. Die sleutelelement om hier te onthou, is dat ons geneig is om meer sonde te pleeg wanneer ons twyfel oor God se goedkeuring van ons as gevolg van sonde.

Adventisme se siening van die Groot Stryd help om te verstaan dat God verskeie faktore moet balanseer:

 

 • Hy het alle sondaars lief en wil alles moontlik doen om hulle te red terwyl Hy nog kan.

 • Hy is lief vir die verlostes (dié wat die ewigheid saam met Hom sal deurbring) en wil hulle beskerm teen die moontlikheid dat enigiemand na die wederkoms nog 'n rebellie sal begin.

 • Hy het die grootste respek vir elke individu se vryheid van keuse.


Die manier waarop God hierdie drie elemente balanseer, is deur elke denkbare genade op elke persoon te stort terwyl hulle lewe, maak nie saak wat hulle doen of hoeveel keer hulle Sy genade as vanselfsprekend aanvaar nie. Sodra hulle gesterf het en daar niks meer is wat gedoen kan word om hulle te red nie, ondersoek God hulle lewe om te bepaal of hulle veilig is om onder die ander verlostes te wees.

Dit beteken nou nie dat God nie soms sal kies om ons te dissiplineer as dit is wat nodig is om ons te red nie. Maar alles wat God doen is met die doel om ons te red en nie in veroordeling, of as straf nie. Daar is ook beslis krag in die evangelie om ons sondes te oorwin. Maar hierdie krag kom slegs wanneer ons deur geloof die realiteit van God se aanvaarding begryp.

Sommige sal dalk wonder hoe dit van toepassing is op diegene wat nog lewe met Christus se koms, want vir hulle kan die ondersoek nie na hul dood plaasvind nie. Alhoewel dit 'n vraag is wat 'n hele artikel sal verg om aan te spreek, kan ons vir nou seker wees dat in die hantering van hierdie groep mense, God sal voortgaan om alles in Sy vermoë te doen om hulle te red, terwyl Hy ook die welsyn van die verlostes beskerm. Nadat ons tot dusver die genade van God teenoor Sy mense gesien het, kan ons seker wees dat Hy niemand in die toekoms in 'n nadeel sal stel nie. (Sien hierdie artikel oor die oordeel van die lewendes)

Die Heiligdom: 'n Kultusleer?

Noudat jy verstaan dat Adventisme baie Arminiaans in sy DNS het maar ook die positiewe van Calvinisme bevat - sonder die negatiewe - is dit moeilik om te verstaan waarom sommige Adventisme as 'n kultus uitmaak oor die Heiligdom leerstelling.

 • Is jy Calvinisties? Glo jy in “eenmaal gered, altyd gered”? Indien wel, beskou jy alle Arminiane as 'n kultus? (Dit is interessant dat ingeligte Calviniste versigtig is om nie hoofstroom-Arminiane as 'n kultus bestempel nie). Indien jy wel alle Arminiane as 'n kultus beskou dan lê jou probleem nie by Adventiste nie, maar by Arminiane in die algemeen.

 • As jy nie ander Arminiaanse groepe as 'n kultus beskou nie, is die las op jou om te bewys dat Adventisme se handelsmerk van Arminianisme anders genoeg is om van Adventisme 'n kultus te maak. (Alle Arminiane glo in een of ander vorm van ondersoekende oordeel, aangesien 'n persoon wat eens gered is, steeds verlore kan gaan).

 • In die grafiese voorstelling (Figuur 3) hierbo, van die Heiligdom leerstelling, wys dat Adventisme se weergawe van Arminianisme die naaste aan Calvinisme is, en daarom, as Calviniste die Adventiste as 'n kultus beskou, moet hulle alle Arminiane ook as 'n kultus beskou.


(Vir meer hieroor, sien die artikel genaamd 'Why the Investigative Judgment Doctrine is Sound')

My hoop is dat ons uit die Heiligdom-leerstelling 'n gebalanseerde siening van die evangelie sal leer wat ons sal help in ons eie persoonlike ervaring en die meningsverskille onder ons eie mense sal oplos, asook die kloof binne Protestantisme as geheel sal oorbrug.

Bron: Mike Manea (Aangepas en vry vertaal)

Verdere studies:

 

 • VERDERE STUDIES OOR HIERDIE (EN ANDER) ONDERWERPE

bottom of page