top of page

DIE DERDE TROMPET - DIE POLITIEKE MAG VAN DIE OPKOMENDE POUSDOM
 
Openb 8:10,11    
“En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine.  En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die water het als geword, en baie van die mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het."

‘n Ster     
Buiten Lucifer (Jes 14:12) verwys sterre ook na groot geestelike leiers (Dan 8:10,24; 12:2,3; Openb 1:16). Die ster wat nou sou verskyn, sou egter die riviere en waterfonteine vergiftig.

Waterfonteine    
Dit is nie ‘n verwysing na die See (volke, menigtes, nasies en tale) nie, maar na die suiwer waterfonteine van die lewe en die bronne van waarheid - die suiwere leer van die evangelie, soos dit uit die Woord van God tot ons kom (Ps 36:9; Jer 2:13; Joh 4:10,14).

Gedurende die jare 476 - 538 nC. was daar net drie van die tien barbaarse stamme in die Westelike Romeinse Ryk wat die Pousdom  teëgestaan het. Hulle was die Heruli, Vandale en die Oos-Gote, wie se godsdienstige sienings van die Pousdom verskil het. Die Pousdom moes hulle uitwis om sy eie politieke bestaansreg te verseker.

Die drie Germaanse stamme was almal Ariane (glo dat Christus net 'n gewone mens was, en nie God nie). Keiser Justinianus van die Oosterse Romeinse Ryk vaardig in 533 nC. 'n dekreet uit wat verklaar dat die Pous die hoof van die Christelike Kerk is. Die Ariane het geweier om die Pous se gesag te erken.
 
Met bedrog en omkoopgeld het die biskop van Rome weermagte aangemoedig om die drie koninkryke te vernietig. In 538 n.C. verkry die Pous volle gesag as hoof van die Kerk, sonder enige teëstanders.

Ander groepe wat reeds in die vierde eeu nC. teen die Biskop van Rome gekant was, sluit in, die Waldense en Albigense. Die groepe in Noord-Italië en die valleie van die Alpe-gebergtes sou eeue later steeds deur die Pousom vervolg word. Hulle sou die kerk in die woestyn wees gedurende die 1260 jaar, soos opgeteken in Openb 12:6,13-17.

Met sy siviele en godsdienstige mag verkry die Pousdom opperheerskappy oor die verbrokkelende Westerse Romeinse Ryk. Hy sou ‘n derde van al die suiwer waterfonteine en strome vergiftig met sy valse leringe. Gedurende die Donker Eeue sou hy almal vervolg wat nie sy vergiftigde water wou drink nie. Die wat dit wel gedrink het, was lewendig dood. Die leer was bitter, maar veral die feit die leraars van die kerk in Rome, hulself polities sou verhef, om oor mens en staat te regeer. Christus, as Hoof van die kerk, is vervang met die biskop van Rome. Om die rede is dit gepas om die gevalle ster van Rome, Alsem (bitterheid) te noem.


DIE VIERDE TROMPET – DIE INKWISSISIE

Openb 8:12    
“En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so.”

Die vierde trompet blaas teen die liggewende magte van die aarde, die son, maan en sterre. Soos in Openb 12:1 verwys die ligte na die evangelie, met Jesus as die Son van Geregtigheid (Mal 4:2) en die maan as verwysend na die offerstelsel van die Ou Testament.  
 
Die sterre stel die leiers wat die waarhede van die Skrif moes uitdra, voor. Weer word ‘n derde van alles getref wat wil aandui dat dit ‘n aansienlike getal is. Satan het geweet dat die Bybel in staat was om die mense te verlig om sy bedrog te sien en sy mag te kon weerstaan. Om sy heerskappy oor die mensdom en die gesag van die Pousdom te kon handhaaf, moes hy die mens in onkunde aangaande die Skrifte hou. Dit sou ‘n tyd van geestelike duisternis wees.

Vir honderde jare is die verspreiding, besit en die lees van die Bybel verbied onder straf van die dood. Gewetenlose priesters het die leerstellings van die Skrif verdraai en die mense mislei, om hul gesag oor die Kerk en die gewone mense te behou. As gevolg hiervan is die pous byna algemeen erken as die plaasvervanger van God op aarde, beklee met oppergesag oor Kerk en Staat.

Onder die Inkwissisie met die politieke arm van die staat, het miljoene mense op die brandstapel gesterf vir hul geloof in Jesus en die Bybel. Selfs die keisers, konings en prinse was in die tyd onderhorig aan die politieke mag van die pousdom. Hy het konings onder sy beheer, gekroon of ge-ekskomunikeer. Die tydperk van die Donker Eeue word deur Daniël en Openbaring as 1260 jaar aangegee, waarin Satan die ware kerk (Openb 12:6,13-17) wreed sou vervolg.
 
Openb 8:13    
“En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas.”

Die oordele van God oor die mensdom, weens politieke en godsdienstige verval, word voortgesit. Volgens die engel gaan die oordele van die drie laaste trompette, erger wees as die voriges.

 

Gaan na die volgende studie:  DIE VYFDE & SESDE TROMPET

bottom of page