top of page

IS JESUS SE WEDERKOMS NABY?

1.  TEKENS IN DIE NATUUR


Luk 21:11    
“En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.”

Die wederkoms van Jesus sal nie direk na die tekens volg nie, maar dit is ‘n aanduiding dat dinge op aarde slegter sal gaan, hoe nader ons aan Sy koms beweeg. Let op hoe die natuur verswak het met verloop van tyd:

1.     Aardbewings op verskillende plekke:
100 nC.             -  15 / 100 jaar;
1000 nC.           -  32 / 100 jaar;
1800 nC.           -  640 / 100 jaar;
1900 nC.           -  2,119 / 100 jaar;
1950 - 1976 nC. -  3,000 / jaar;
1981 nC.           -  30,000 / jaar
(1 miljoen % groei) (volgens die American Student’s Encyclopedia);
1986 nC.           -   Etlike duisend / jaar gemeet (nou tel ons nie meer die hoeveelheid nie).
The Giant Book of Questions and Answers, Grisewood & Dempsey Ltd. , bl 54.

2.     Hongersnode:  Ons verwys alleenlik net na die 20ste eeu  -
Sowjet Unie (1921-1933);  
China met 'n 1/3 van die wêreld se bevolking (1928-1930);
Indië met 'n 1/5 van die wêreld se bevolking (1943-1944);
Oos-Afrika (vanaf 1980);

Suid-Afrika (vanaf 1990 - goeie reëns het in 1997 verligting gebring) Net op die vasteland van Afrika alleen, word beraam dat daar al meer as 40 miljoen mense dood is. Meer as 1/3 van die wêreld se bevolking gaan slaap elke aand honger.

3.     Bevolkingsontploffing: Terwyl armoede, hongersnood en werkloosheid toeneem is die bevolking van die wêreld aan die toeneem en die drakrag van die aarde neem skrikwekkend af.
100 nC       -    ongeveer 250 Miljoen mense;
1000 nC.    -    ongeveer 500 Miljoen mense;
1800 nC.    -    ongeveer 1 Biljoen mense;
1900 nC.    -     ongeveer 2 Biljoen mense;
1950 nC.    -    ongeveer 3 Biljoen mense;
1999 nC.    -    ongeveer 6 Biljoen mense;
2001 nC.    -    ongeveer 7 Biljoen mense op die aarde.

Op die huidige oomblik is daar ongeveer 2 Biljoen mense wat elke nag honger gaan slaap. Dit word beweer, dat daar meer mense lewend sal wees met Jesus se Wederkoms, as wat daar geleef het tydens die Vloed.

4.     Pessiektes:  Vreetsiekte of “Grazer” soos dit algemeen bekend staan, vreet die gesigte weg van kinders wat aan erge ondervoeding ly. Volgens die Wêreld Gesondheid Organisasie, sterf daar jaarliks 800,000 kinders aan “Graze” in die wêreld se armste lande. Die W.G.O. beweer dat meer as 500,000 kinders in die Afrika staat Niger, in 2000 nC. sou gesterf het.

Swart Griep (1918), na raming is daar 21 Miljoen mense aan die vreeslike siekte dood. Die griepvirus verander gedurig en dodeliker mutasies neem elke jaar toe. Dit tas hart en longe aan en lei tot die dood van duisende.
Vigs is vandag die mees gevreesde virus in die wêreld. Thailand, Viëtnam en Afrika, word die ergste geraak. Duisende is al daaraan dood, meer as 1 Miljoen is terminaal en miljoene is geïnfekteer. Mediese Fondse, en regerings is bevrees vir wat die toekoms inhou.

Ibola-virus: Die gevreesde siekte in midde-Afrika (veral Zaïr) werk so vinnig, dat indien ‘n persoon dit sou opdoen in Zambië, hy sou sterf nog voor hy die Beitbrug grenspos sou bereik. Geen entstof is nog daarvoor beskikbaar nie.

Tennesee-Tuberkulose: Dit is ‘n nuwe stam en is ‘n 1000 X vinniger as gewone Tuberkulose en val selfs gesonde mense aan. Dit is nog net in die Amerikaanse staat van Tennesee waargeneem en kom nog nêrens anders in die wêreld voor nie.

5.     Groot tekens van die hemel: Reuse meteoriete (ruimterots) beweeg deur die hemelruim, waarvan een die aarde in Februarie 1994, net-net gemis het. Wetenskaplikes glo dat indien dit die aarde getref het, dit die plofkrag van een miljoen waterstofbomme gehad het, wat ‘n digte stofwolk sou veroorsaak en wat selfs die aarde se as en rotasie kon verander. Selfs ‘n rolprent, “Deep Impact,” is vrygestel waarin die wêreld so ‘n ramp oorleef. Artikel: Meteoriet vee die aarde amper plat, Beeld, 3 April 1994, bl. 16.

Matt 24:29    
“En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.”

Jesus maak dit duidelik dat na die Verdrukking in die Donker Eeue (Pouslike oorheersing van 1260 jaar), drie spesiale natuur tekens sal plaasvind. Jesus het dit ook aan Johannes in die visioen van die 6de Seël geopenbaar (Openb 6:12-14):

6.    Groot Aardbewing:  Baie Bybelvertolkers erken dit as die Lissabon aardbewing van 1 Nov 1755. Dit het ‘n radius van 4 miljoen vierkante myl gehad en na raming is 90,000 mense binne 6 minute dood. Die Encyclopedia Brittanica (1945) raam die sterftesyfer minder, maar sê dat die uitwerking van die skudding van Skotland tot in Klein-Asië gevoel kon word. ‘n Roering van binnelandse mere en strome is ver buite die ontwrigte gebiede waargeneem. Plekke soos Italië, Switserland, Groot Brittanje, Swede en selfs Noorweë, was geraak (art. “Lisbon” en “Earthquake”). Sien Nelson’s New Looseleaf Encyclopedia, Book Productions Industries Inc., artikel “Earthquake.” Sien ook Principles of Geology, Deel 2, 11de uitgawe, 1872, bl. 147,148.  

7.    Son- en Maansverduistering - die Donker Dag:  Hierdie verduistering het op 19 Mei 1780, plaasgevind, en was oor die Noordelike halfrond sigbaar vanaf 10 uur die oggend. Beeste het kraal toe gestap, hoenders het op hul stokke gaan sit en voëls het hul aandliede gesing voordat hulle gaan slaap het. Mense moes kerse opsteek om ‘n koerant te kon lees. Daardie nag was die maan rooi soos bloed. Tot vandag toe, is daar geen wetenskaplike verklaring vir hierdie vreemde verskynsel nie. R. M. Devens (lid van die Geskiedkundige Vereniging van Pennsylvania), Our First Centuary: One Hundred Great and Memorable Events in the History of our Country, C. A. Nicols & Co. Springfield Mass., 1880, bl. 88-96. (Die boek meld en beskryf die ondervindings van getuies wat die gebeurtenis self deurgemaak het)

8.    Sterrereën: Op 13 Nov 1833 het die grootste opgetekende asteroïedereën in die menslike geskiedenis in die Noordelike Halfrond, plaasgevind. Om twee uur in die oggend kon mense koerant onder die sterrehemel, sonder ‘n lig, lees. Dit het gelyk asof ‘n reuse lugvertoning aan die gang was. Dit het gelyk of die sterre uit een spesifieke punt uit die konstelasie van die Leeu gekom het. Vir drie daaropvolgende dae was die lug wasig, soos rookdampe wat in die lug hang. Hierdie teken het die Groot Advent-beweging van die 1800 tot 1850's ‘n groot hupstoot gegee en mense het geglo dat Jesus se wederkoms binne ‘n paar jaar gaan plaasvind. Denison Olmsted, The American Journal of Science and Arts, Deel 25, 1834, bl. 363,364. en A. M. Clerke, A Popular History of Astronomy in the Nineteenth Century, 1885, bl. 369. (Soos na verwys, uit Bybellesings vir die Gesin, Southern Publishing Association, Kenilworth, 1983, bl. 230-232.)

 

Gaan na die volgende studie:  TEKENS IN DIE MENSDOM

bottom of page