top of page

8. Jy Mag Nie Steel Nie -

‘n Goeie saak kan gemaak word dat die Agtste Gebod: “Jy mag nie steel nie”, die een Gebod is wat al die ander Gebooie insluit.

Hoe so?

  • Moord is die steel van ‘n ander persoon se lewe;

  • Egbreek is die steel van ‘n ander persoon se gade;

  • Begeer is die begeerte om te steel wat aan iemand anders behoort;

  • Gee van valse getuienis is die steel van geregtigheid;

  • Ensomeer.

 

Hierdie Gebod is uniek ook op ‘n ander manier: Dit is die enigste Gebod wat ‘n totate oop-einde het. Alle ander Gebooie is spesifiek. Die Vyfde Gebod, byvoorbeeld sê: “Ons moet ons ouers eer”, die Sesde Gebod sê byvoorbeeld oor moord: “Om die lewe van ‘n onskuldige mens se lewe te neem”, die Sewende Gebod wat egbreek verbied, is ook spesifiek: “Dit handel oor ‘n getroude persoon” want twee ongetroude mense kan nie egbreek pleeg nie. Maar die Gebod teen steel maak geensins voorstelle wat dit is wat ons verbied word om te steel nie.

Dit beteken dat ons niks mag neem wat aan ‘n ander persoon behoort nie. Verder het dit drie belangrike betekenisse:

  • Eerstens, die Gebod teen steel was nog altyd verstaan om te beteken dat ons nie toegelaat word om ‘n ander mens te mag steel nie, wat bekend is as ontvoering (kidnapping). Dit is hoekom niemand wat selfs net ‘n elementêre verstaan van die Agtste Gebod het, ooit die Bybel kan gebruik om die mees algemeenste vorm van slawerny, naamlik die ontvoering van mense om hulle as slawe te verkoop, kan regverdig nie! Kritici van die Bybel argumenteer dat die Bybel slawerny goedgekeur het, maar die vorm van slawerny wat beskryf is, was in omtrent  al die gevalle, bekend as “vrywillige slawerny”  - dit is die verkoop van jouself aan ‘n ander persoon vir ‘n vaste periode van tyd om daardeur skuld af te werk. Dit het niks te doene gehad met ontvoering van vry mense, soos wat gedoen was in Afrika en elders nie, dit was uitdruklik verbied deur die Agtste Gebod!

  • Die tweede noemenswaardige betekenis van die Gebod teen steel, is die heiligheid van mense se eiendom. Net soos ons verbied word om mense te steel, is ons ook verbied om te steel wat mense besit. Dit is oor en oor bewys dat private eiendom, beginnende met grond-eienaarskap, onmisbaar is om ‘n vry en ordentlike beskawing te skep. Elke “een-wet-staatstelsel” neem private eiendomsregte weg. In die antieke en middeleeuse wêreld het ryk mense al die land besit en die meerderheid van die bevolking het op daardie land gewerk vir die verryking van die eienaars. Toe, in die 19de eeu in Europa het menigte Sosialiste gestry vir die wegneem van privaat-eiendom en dit “gegee” aan die “mense”. Waar daardie raad gevolg was, en wat bekend geword het as die Kommunistiese wêreld, het diefstal van eiendom vinnig gelei tot diefstal van vryheid en uiteindelik tot massiewe diefstal van lewens...

  • Die derde, verskriklik belangrike betekenis van die Gebod teen steel, is aangaande die “nie-materiële” dinge wat elke persoon besit. Hul reputasie, hul waardigheid, hul vertroue en hul intellektuele eiendom.

a.   ‘n Persoon se reputasie: Om ‘n persoon se goeie naam deur naamskending, laster of skinder te steel, is ‘n uiters verwoestende vorm van steel, want anders as geld of eiendom, wanneer ‘n persoon se goeie naam gesteel word, kan dit omtrent nooit ten volle herstel word nie.

b.   ‘n Persoon se waardigheid: Die daad van steel van ‘n persoon se waardigheid is bekend as “vernedering”. Om ‘n persoon te verneder, veral in die openbaar, kan permanente skade aanrig aan dit wat miskien die kosbaarste ding is wat enige een van ons besit, ons waardigheid.

c.   ‘n Persoon se vertroue: Om ‘n persoon se vertroue te steel, is om iemand te “mislei”. In Hebreeus is die term om iemand te mislei (te truuk) letterlik “om kennis te steel”. Een voorbeeld is om iemand te mislei met die aankoop van ‘n huis deur nie vir die voornemende koper al die foute van die huis uit te wys nie. ‘n Ander voorbeeld is om iemand te mislei deur valse uitsprake van liefde te maak om daardeur materiële of seksuele gunste te verkry.

d.   ‘n Persoon se intellektuele eiendom: Hierdie vorm van steel sluit alles in van kopieëring van sagteware, aflaai van musiek en flieks sonder om daarvoor te betaal, tot die steel van ‘n persoon se woorde (plagiaat pleeg).

 

Om ‘n lewe te steel, ‘n persoon te steel, ‘n gade, materiële eiendom, intellektuele eiendom, ‘n reputasie, waardigheid, of vertroue - daar is nouliks geen aspek van menslike lewe wat nie seergemaak word, somtyds onomkeerbaar, deur te steel nie!

 

Dit is hoekom dit billik is om te sê dat as almal net een Gebod van die 10 Gebooie onderhou, dat die onderhouding van die Gebod “moenie steel nie” amper op sy eie, ‘n wonderlike wêreld tot gevolg sal het.

'n Liefdesverklaring: "Omdat U op die troon van my lewe sit, sal ek daagliks vra: ‘Aan wie en waar kan ek aan ’n ander iets gee?’ en ek sal nooit iets van ’n ander wil neem nie."

bottom of page